องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมการบริหารราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
รายละเอียด : นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้ให้ความสำคัญและปลูกจิตสำนึก สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ปลูกฝั่งค่านิยม บริหารงานโดยสุจริตและโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในวันที่ 10 มกราคม 2565
ผู้โพส : admin