info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่มข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 036708444


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 108
เมื่อวาน 194
เดือนนี้ 2,350
เดือนที่แล้ว 4,125
ทั้งหมด 15,397

group สำนักปลัด

(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางสาวสุพรรณี สุริยะจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางปฏิญญา แตงชุ่ม)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางปฏิญญา แตงชุ่ม)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวจิตรวดี คำพรรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวจิตรวดี คำพรรณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายศศิศ แคนทอง)
นักพัฒนาชุมชน
(นายศศิศ แคนทอง)
นักพัฒนาชุมชน
(นางรุ่งราวรรณ วรรณาลัย)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางรุ่งราวรรณ วรรณาลัย)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพชรรัตน์ ประจันทร์คีรี)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
(นางสาวพชรรัตน์ ประจันทร์คีรี)
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
(นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวราภรณ์ ข้อกิ่ง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสมมาด ป้อมบุบผา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสมมาด ป้อมบุบผา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจิราวดี จบดี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวจิราวดี จบดี)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชรี บุญลา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนุชรี บุญลา)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางณัฐชา จันทร์สุข)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางณัฐชา จันทร์สุข)
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(นางพวงรัตน์ พรมพันธ์)
นักการภารโรง
(นางพวงรัตน์ พรมพันธ์)
นักการภารโรง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว