messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group กองช่าง
นายรุ่งโรจน์ คงสบสิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นักจัดการงานช่าง
ว่าง
วิศวกรโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
ว่าง
นายช่างสำรวจ
ว่าง
เจ้าพนักงานประปา
นายเกียรติศักดิ์ มะเดื่อสวน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสำราญ ทิมดา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 092 636 2529