messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 (สขร.1)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจย์ดีถึงสุดเขตตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านพรหมทินเหนือ รหัสทางหลวงท้องถิ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจดีย์ถึงสุดเขตตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านพรหมทิน ตำบลหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-05 สาย จากแยกถนนลาดยาง ลบ 1004 (บริเวณประปาหมู่บ้าน) ห poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-01 สาย บ้านเนินส้มกบ-โคกพรม หมู่ที่ 3 บ้านโคกพรม ตำบลห poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-02 สายริมคลองโพนทอง บ้านหลุมข้าว-บ้านพรหมทินเหนือ หมู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงเเละดูแลเว็บไซต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
แบบสรุปกผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
แบบสรุปผลการดำเนินกการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2