messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนารีรัตน์ พัดยนต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนรารัตน์ บุญมีศิริกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพิมพ์ชนก ขาวใบไม้
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวบุปผา เลี้ยงถนอม
ผู้ช่วยงานพัสดุ
นางสาวสุวณัฐ สุพรรณ์
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเกวลิน เที่ยงธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ