องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group กองคลัง
(นางสมสมร เค้าเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนารีรัตน์ พัดยนต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฏิบัติงาน
(นางสาวเพชรนภา สังคนาค)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวบุปผา เลี้ยงถนอม
คนงานทั่วไป