messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 24
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และงาน "MOI poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 31
วันดินโลก (World Soil Day)” poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 46
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 96
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 47
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 65
find_in_page ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 66
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 74
ประกาศเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 55
ประชาสัมพันธ์การประปาสาขาบ้านหมี่หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 54
ประกาศเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 46
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศเรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจย์ดีถึงสุดเขตตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านพรหมทินเหนือ รหัสทางหลวงท้องถิ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจดีย์ถึงสุดเขตตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านพรหมทิน ตำบลหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 42
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 57
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ร่วมกับโรงเรียนบ้านหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
1 - 20 (ทั้งหมด 141 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8