องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group คณะผู้บริหาร
นายทวีศักดิ์ ข้อิก่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 092-4879994
นายจิระ โยธี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 081-7415628
นางกลอยวดี พิมพา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 092-8622556
นางอนงค์ ทาแป้ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 085-3015449