องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group คณะผู้บริหาร
นายทวีศักดิ์ ข้อิก่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 092-4879994
นายสุรไกร น้อยตั้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 089-9006254
นางกลอยวดี พิมพา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 092-8622556
นายจิระ โยธี
เลขานุการ
โทร : 081-7415628