messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
group คณะผู้บริหาร
นายทวีศักดิ์ ข้อิก่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 092-4879994
นายจิระ โยธี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 081-7415628
นายประกาศ ทองลพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 098-9916360
นายสุรไกร น้อยตั้ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 089-9006254