องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


สถิติ sitemap
วันนี้ 36
เดือนนี้4,163
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)34,960
ทั้งหมด 206,144

info ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้บริการมาร่วนเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)


ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้บริการมาร่วนเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว พ.ศ.2567
กิจกรรมโครงการผู้ว่า พาแต่งไทย หิ้วปินโตเข้าวัดทำบุญ เกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม ในวัดธรรมสวนะ (วัดพระ)
"วันส้วมโลก" (World Toilet Dar)
ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)
โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธัญญะนิตยาราม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้จัดกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566...
โครงการรวมพลังทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ตำบลหลุมข้าว [7 กรกฎาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
วันดินโลก (World Soil Day)”
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประชาสัมพันธ์การประปาสาขาบ้านหมี่หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สขร.1)
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
find_in_page ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) grade
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สขร.1)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สขร.1)
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สขร.1)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สขร.1) grade
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายทวีศักดิ์ ข้อิก่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 092 – 487 - 9994
นายทวีศักดิ์ ข้อิก่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โทร : 092 – 487 - 9994
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
insert_emoticon แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ