info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านกิจการสภา
ประกาศ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 41
เดือนนี้ 4,486
เดือนที่แล้ว 11,051
ทั้งหมด 36,753

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาคมประปาหมู่บ้าน หมู่ 3
ร่วมลงนาม MOUโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยังยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) กับ อบจ.จังหวัดบลพบุี
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลพบุรีลพบุรีเมืองสะอาด
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก สมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเขียนคำร้องฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
กิจการสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173
ประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview214

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
volume_down ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์
รอปรับปรุงบุคลากรภายใน
volume_down ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว
โทร : 092-4879994
(นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง)
นายก อบต.หลุมข้าว
โทร : 092-4879994
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ