messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Participation)
โครงการกำกับติดตาม​และ​ประเมินผล​ โดย​ กอ.รมน.​ จังหวัด​ลพบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 97
ประชุมจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 81
การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 83
การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 101
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 107
ประกาศมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 103
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561 | เปิดอ่าน : 84
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1