messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 6
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 6
ใบประกาศเกียรติบัตรการอบรม
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 9
ใบเสร็จรับเงิน
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
ใบสมัครเข้ารับการอบรม
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 6
ฏีกาค่าลงทะเบียน/ส่งใช้เงินคืน
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 7
บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 7
บันทึกขออนุมัตเดินทางไปราชการ
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 8
คำสั่งเข้าอบรมสมาชิก
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 6
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1