องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
insert_drive_file กิจกรรมร่วมกันปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.หลุมข้าว อบรมและสร้างทัศนคติแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายเบื้องต้นให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
photo โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1