messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
โครงการอบรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริม เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 117
ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 94
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 94
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 97
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จังหวัดลพบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2561 | เปิดอ่าน : 98
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1