ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ สายทางถนนจากสี่แยกศาลเจ้าเลียบคลองโพนทองไปสะพาน คสล. ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง