ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดกีฬา ๔๔ ชุด โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทย ต้านยาเสพติด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง