ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงทรัพย์สินของทางราชการ (รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง