ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการร้อยรักดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ สานสายใย สองวัยสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง