ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัสติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 6 สายทาง ถนนบ้านนายเลิศ สอนเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง