ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถแบ็คโฮ เพื่อขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขิน เพื่อพลักดันน้ำจากโรงสูบน้ำไฟฟ้ากรมชลประทานไปทุ่งนา หมู่ 6 หมู่ 9 ตำบลหลุมข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง