ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ คลองกลาง บริเวณนานายบุญเกิด บุญสูตร ไปถึงบริเวณถนนสาย โคกพรม - วังขอนขว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง