ชื่อเรื่อง : จ้างรถแบ็คโฮ เพื่อวางท่อ คสล.และขุดร่องน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง