ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยม สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ถนนลูกรังบ้านหลุมข้าวไปบ้านวังเวิน ฝั่งตะวันออก บริเวณที่นาผู้ใหญ่บ้าน ชินกร แย้มชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง