ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการตอกเข็มไม้เพื่อป้องกันดินริมตลิ่งเคลื่อนตัว สถานที่ซ่อมแซม คลองโพนทอง บริเวณบ้าน นางสมหมาย มูลละ หมู่ที่ ๑๐ บ้านพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....