ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างผนังดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗-๕ คลองโพนทองบริเวณหน้าบ้านนางสาวรัตนา เชิงเทิน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง