ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ คลองโพนทองบริเวณถนน คสล.เลียบลานดินสาธารณะประโยชน์ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง