ชื่อเรื่อง : ซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุงตรานมโรงเรียน ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง