ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง สายทางถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ไปหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านเนินส้นกบ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง