ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขนย้ายดินลานสาธารณะหมู่ที่ 4 ไป ทิ้งที่ลานดินสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง