ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายทาง ถนนลูกรังทางไปนานายสมยงค์ถึงเขตติดต่อตำบลถลุงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง