ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮ ซ่อมแซมคันคลองที่ขาดจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ 6