ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยม สถานที่ก่อสร้าง คลองกลาง ถนนสาย โคกพรม - วังขอนขว้าง บริเวณแยกไป หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 3 บ้านโคกพรม ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง