ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง