ชื่อเรื่อง : ซื้อบอร์ดติดป้ายประกาศผู้สมัครเลือกตั้ง จำนวน ๔๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง