ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และงาน "MOI
รายละเอียด : วันที่ 12 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และงาน "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" โดยนายเจตน์พงษ์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอโคกสำโรง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยการร่วมรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสื่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย และรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจสู่ชุมชนและพัฒนาการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชุมชนนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมรูปแบบต่างๆ ณ ศาลาประชาคมอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ชื่อไฟล์ : mlZcETAFri35505.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้