ชื่อเรื่อง : ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ของหน่วยงานภาครัฐ ดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ผ่านศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการของภาครัฐ ในศูนย์บริการใกล้บ้านที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ หรือผ่านทาง www.dla.go.th/oss.htm หรือ แอปพลิเคชัน " ทางรัฐ "
ชื่อไฟล์ : UCM65sDFri71343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qh4IKRcFri71334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MUneKtSFri71326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : NiPxbthFri71301.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QgUnnaBFri71316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้