องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจดีย์ถึงสุดเขตตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.๑๐๑-๑๐ ตำบลหลุมข้าว ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปรับตามสภาพ
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนเจดีย์ถึงสุดเขตตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 บ้านพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.101-10 ตำบลหลุมข้าว ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปรับตามสภาพ
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางริมครองโพนทอง บ้านหลุมข้าว - บ้านพรหมทินเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านหลุมข้าว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-02 ตำบลหลุมข้าว ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900.00 เมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางปรับตามสภาพข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.121-02 สายริมคลองโพนทอง บ้านหลุมข้าว - บ้านพรหมทินเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว กว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำลบหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.121-03 จากสายพหลโยธินถึงสายบ้านพรหมทินใต้ หมูที่ 11 ตำบลหลุมข้าว กว้าง 7 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 14,000 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 295
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.121-03จากสายพหลโยธินถึงสายบ้านพรหมทินใต้ หมูที่ 11 ตำบลหลุมข้าว
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 304
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านพรหมทินเหนือ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 สายทาง ถนนลูกรังสระน้ำหมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 450
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 สายทางถนนลูกรัง บ้านพรหมทินใต้ไปบ้านคลอง(ฝั่งตะวันออก)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 469
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - เดือน กันยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 462
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - เดือน กันยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 476
rss_feed จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ร่วมประสานงาน ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและจัดทำรายการผลการดำเนินงาน
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 471
rss_feed โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมปีกกำแพงรับน้ำ คสล. ติดตั้งประตูน้ำเหล็ก และรางส่งน้ำ คสล.
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 489
rss_feed โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมกำแพงรับน้ำ คสล. ติดตั้งประตูน้ำเหล็ก และรางส่งน้ำ คสล.
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 482
rss_feed โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมปีกกำแพงรับน้ำ คสล. ติดตั้งประตูน้ำเหล็ก และรางส่งน้ำ คสล.
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 470
rss_feed โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DL TV
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 473
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1