องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
image ประชุมสภา
สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว [10 มกราคม 2565]
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ครั้งแรก ในวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว [4 มกราคม 2565]
ประชุม 14 สิงหาคม 2563 [19 สิงหาคม 2563]
ประชุมสภาเมื่อวันที่ 7 ส.ค.2563 [10 สิงหาคม 2563]
ประชุมสภา 15 พ.ค.63 [16 พฤษภาคม 2563]
ประชุมสภา 13 กุมภาพันธ์ 2563 [17 กุมภาพันธ์ 2563]
1 1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ)