องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานชุดที่ 6 ลงพื้นที่ อบต.หลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง ร่วมประชุมกับผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลโดยท่านนายกทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง ปลัด ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวให้การต้อนรับเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ในปี 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยกระดับให้มีผลการประเมินในระดับ AA
ผู้โพส : admin