messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะ (3Rs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
รายละเอียด : โครงการลดคัดแยกขยะใช้ประโยชน์จากขยะ (3Rs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง”และหลัก 3 ช 2 ให้ความรู้ในการการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) กับผู้นำชุมชน และผู้แทนครัวเรือนในเขตพื้นที่ 3. จัดทำถังขยะแยกประเภทตั้งไว้ที่สาธารณะในเขตพื้นที่ 3.4 ทุกครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะอินทรีย์ ขยะเปียก
ผู้โพส : admin