องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ประชุมข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียด : องค์การบริการส่วนตำบลหลุมข้าว ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด นโยบายของนายอำเภอ และเรื่องอื่น ๆ ที่จะแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติในข้อกฎหมาย ระเบียบและแนวทางตามหนังสือสั่งการ ตลอดจนรับทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์การบริการส่วนตำบลหลุมข้าว
ผู้โพส : admin