messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและประเมินการดำเนินงาน พ.ศ.2566
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวร่วมกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักร กอ.รมน. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและประเมินการดำเนินงานประชาชนและผู้นำท้องถิ่น ตำบลหลุมข้าว เพื่อรับทราบถึงปัญหาและร่วมกันกาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น
ผู้โพส : admin