องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานภาษี
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 155
การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 162