องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
info สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุมข้าว ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี หน่วยงานราชการที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม