องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานร้องทุกข์ ร้องเรียนให้คำปรึกษาแนะนะ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file สถิติการให้บริการคำร้องทั่วไป รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ธ.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำเดือน เม.ย. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค มี.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มี.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ก.พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ก.พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ม.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ม.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ธ.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ธ.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2