info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3670 8444

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 771
play_arrow ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำเดือน เม.ย. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน มี.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค มี.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ก.พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ก.พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ม.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ม.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน ธ.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ธ.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือน พ.ย. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file สถิติการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ต.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file การให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค ประจำเดือน พ.ย. poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว