องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว 2566-2570
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ยุทธศาตร์หรือแนวทางของแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
photo ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 442
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1