messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
ยุทธศาตร์หรือแนวทางของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 63
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวพ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 50
การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 30
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 133
find_in_page ยุทธศาตร์หรือแนวทางของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 142
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 377
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน :
ประกาศเพิ่มเติมเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ครั้งที่1
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 405
ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2560 | เปิดอ่าน : 455
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1