messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด” ปีงบประมาณ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 37
ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 38
อบรมขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 40
ประกาศ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 124
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 103
กิจกรรม นันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียด ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 138
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 294
การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 280
ประกาศ นโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (HEAL THY WORKPLACE) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 100
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1