messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
คู่มือการขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 275
แผ่นพับประชาสัมพันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 19
แผ่นพับประชาสัมพันภาษีป้าย 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 14
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ บรรณเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 34
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
คู่มือการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 13
คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 17
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 32
คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 268
คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 245
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1