messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder การเสนอร่างข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2567
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลใช้บังคับภายใน 1 ตุลาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 12
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 16
ร่างข้อบัญญัติ
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยสามัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1