องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
3 เมษายน 2566
find_in_page การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 265
10 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 22
3 มกราคม 2566
insert_drive_file การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 115
3 มกราคม 2566
insert_drive_file การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 112
3 มกราคม 2566
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติราชการ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 91
3 มกราคม 2566
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
28 เมษายน 2565
description ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 67
11 เมษายน 2565
insert_drive_file ประกาศ ก การลงโทษทางวินัย poll โดย : admin เปิดอ่าน : 79
14 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 258
31 มีนาคม 2564
insert_drive_file แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 286
21 มีนาคม 2564
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 229
23 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 227
23 กุมภาพันธ์ 2564
insert_drive_file แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 222
26 มกราคม 2564
insert_drive_file แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 228
30 กันยายน 2563
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll โดย : admin เปิดอ่าน : 228
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1