messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
folder สมัยประชุมสภา ปี 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 9
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ 3/2566
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
การกำหนดนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ 3/2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
การกำหนดนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 12
นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
การกำหนดนัดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
ปิดประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น ไว้ในที่เปิดเผย
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 6
กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2