messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder โครงสร้างหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
play_arrow สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2567 | เปิดอ่าน : 34
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนมิถุนายน2567สขร
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 1
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2567สขร
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 2
รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนเมษายน2567สขร
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 10
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 35
find_in_page รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 53
find_in_page รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 24
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 21
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 43
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 16
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 66
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 38
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 40
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 32
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3